شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زیر بام های پاریس

زیر بام های شهر پاریس

/post-6894/

چند نكته پراكنده از پاریس, بدون اشاره به پرلاشز, لوور, ایفل و كافه ها اگر پاریسی‌ها در دوره‌ای به شیك‌پوشی مشهور بودند، حالا كمتر می‌توان نشانه‌ای از آن شهرت در پاریس یافت. نوعی شلختگی در لباس پوشیدن جوانان این شهر دیده می‌شود كه شاید نوعی واكنش در برابر آن شهرت دست و پاگیر باشد و هم ناشی...