شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ساحل ازکاتدریس As Catedrais اسپانیا

ساحل ازکاتدریس ( As Catedrais ) – اسپانیا

/post-6047/

این ساحل در شهر گالیسیا در اسپانیا واقع شده است ، از کاندریس یا همان کلیسای دریاها نام خود را از صخره هایی که دارای طاق های قوس دار هستند گرفته است. چرا که این طاق ها همانند طاق های کلیساها هستند و قرار گرفتن آنها به روی آب دریاها باعث شده تا این نام برای این ساحل برگزیده شود. این درگاههای...