شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ساحل سرخ The Red Beach چین

ساحل سرخ ( The Red Beach ) – چین

/post-6054/

در حقیقت این شن های این ساحل نیست که به رنگ سرخ هستند بلکه جلبک های دریایی که سطح منطقه محافظت شده ملی پانجین در چین را می پوشانند عامل بوجود آمدن این صحنه شگفت انگیز هستند. برای اینکه زیباترین مناظر را در این منطقه ببینید بهتر است بین ماههای ژوئن ( خرداد ) الی آگوست ( شهریور ) به این...