شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ساختمان شهرداری

ساختمان شهرداری ارومیه

/post-5842/

شهرداری رضائیه ابتدا ساختمان مناسبی نداشت، در زمان سلطنت رضا شاه قطعه زمینی رو به شهرداری تخصیص دادن و در آن دو دستگاه ساختمان بزرگ بنا گردید که از ساختمان مشرف به میدان ادارات استانداری وشهرداری استفاده می کردن و ساختمان داخل باغ محل سکونت استانداران آذربایجان غربی بود و کلیه اجتماعات...