شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ساختمان های مدرن پکن

ساختمان های مدرن پکن

/post-4268/

از جمله مکان هایی که می توان در برنامه سفر به پکن گنجاند بازدید از ساختمان های مدرن شهر پکن است که با توجه به پیشرفت سریع این کشور هر روزه به تعداد آن افزوده می شود. منبع:bartarinha