شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سار

سار

/post-2122/

مشخصات ظاهری: این پرنده 21 سانتیمتر طول دارد و با دم و بال های کوتاه که درهنگام پرواز سریع و مستقیم و مثلثی شکل است دیده می شود. پرنده ی بالغ هنگام تولید مثل با پرو لا سبز سیاه شفاف و تعداد فراوانی خال های کوچک سفید دیده می شود که در زیرگونه ای که در ترکیه هست دیده نمی شود اما سینه و سر...