شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سارال و دهگلان زیستگاه کهن ایران زمین

شهرهاي سارال و دهگلان زیستگاه کهن ایران زمین

/post-6645/

نقاشی ها و کنده کاری های پیش از تاریخ در اکثرمحوطه های باستانی بخشی از تاریخ کهن ایران را به خود اختصاص داده است . طی ۱۵ سال اخیر بررسی و شناسایی نفوش پیش از تاریخ روند چشمگیری طی کرده است و گزارش های قابل توجهی از کشف این نقاشی ها در اکثر استان های کشور ارائه شد ه است . درکردستان...