شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سارگپه جنگلی

سارگپه جنگلی

/post-1731/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 51 تا 58 سانتیمتر طول دارد و شبیه سارگپه ی معمولی است با این تفاوت که دمش باریکتر و بلندتر است که در انتها گردتر دیده می شود و نیز سر و گردنش باریکتر است و در قاعده ی دم دو نوار سیاه دارد که سارگپه ها فاقد این نوارهایند. در انتهایی شاهپرهای دم این پرنده، نوار سیاهی...