شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سارگپه پریا

سارگپه پریا

/post-1730/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 50 تا 60 سانتیمتر طول دارد و از سارگپه ی معمولی بزرگتر و دم و بال هایش نیر بلندتر است. دمش سفید است و در انتهای آن نوار سیاهی دیده می شود. زیر بال ها بسیار کمرنگ و سر و گردن کمرنگ است و نوار پهن قهوه ای رنگی در سینه اش مشاهده می شود. روتنه قهوه ای روشن تا قهوه ای...