شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سارگپه ی معمولی سارگپه

سارگپه ی معمولی (سارگپه)

/post-1735/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 50 سانتی متر طول دارد. رنگ پر و بالش بسیار متنوع، بی رنگ تا تیره، با راه راه عرضی روی دم و نواری به رنگ تیره ی کمرنگ در انتهای دم دیده می شود. زیر بالها غالبا کمرنگ است و در سطح شکمی لکه های سفید فراوانی به چشم می خورد. در زیر خم بال ها لکه های بزرگ تیره رنگی دیده...