شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سار صورتی

سار صورتی

/post-2123/

مشخصات ظاهری: این پرنده 21 سانتیمتر طول دارد از نظر شکل ظاهری و فتار ، شبیه سار، اما با منقار زرد و کوتاهتر است که اندکی خمیدگی در نیم نوک بالا دیده می شود(منقار سار بزگتر و راست تر است). پرنده ی بالغ سیاه و صورتی بوده و با سایر پرندگان اشتباه نمی شود. تارک بلندی دارد که در پس سر به حالت...