شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ساز شورانگیز مسافرت های تابستانی نواخته شد

ساز شورانگیز مسافرت های تابستانی نواخته شد

/post-6061/

زنگ شورانگیز و شادمانی مسافرت های تابستانی در فضای خانواده ها و محیط های کاری هنگامی به صدا درمی آید که هنوز جوهر قلم امتحانات آخر سال مراکز آموزشی- تحصیلی روی انبوه بی شمار اوراق امتحانی خشک نشده و هنوز هرم آفتاب و گرمای طاقت فرسا بر تابه شهر ۶-۵ میلیونی ماشین و موتور نتابیده و آسفالت نرم...