شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سال سیصد سال سیوند

سال «سیصد», سال «سد سیوند»

/post-6760/

متاسفانه جایگاه نظرسنجی در ایران علمی نیست, مسئولان ما به هر تشویقی دلخوش می شوند و با هر تهدیدی پشت شان می لرزد غروب یکی از آخرین روز‌های فروردین ۸۶، هنگامی‌ که غرق در پرسه زدن میان کتاب‌ها و کتاب فروشی‌های انقلاب بودم، چند جوان از دغدغه‌های شان برای میراث ارزشمند کوروش، از کمیته دانشجویی...