شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سبزوار شهر سربداران

سبزوار, شهر سربداران

/post-5700/

سبزوار یکی از شهرهای بزرگ خراسان رضوی است که به دلیل سبز و خرم بودن، به این نام مشهور شده است. یکی از جذابیت‌های شهرها به افرادی است‌ که در آن بوم زندگی کرده‌اند. سبز‌وار از آن شهرهایی است که بچه‌های بسیاری را به ایران معرفی کرده است. سبزوار شهری است ادب پرور و تاریخی که مردان بزرگی همچون...