شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سبز قبا سانان

ماهی خورک سینه سفید ( ماهی خورک گلو سفید)

/post-1718/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد و از دو گونه ی دیگر ماهی خورک، نسبتا بزرگتر بوده و به واسطه ی رنگ شفاف و منقار قرمز بزرگ، سر و شکم قهوه ای شکلاتی، سینه و گلوی سفید، پیش بال سیاه و روتنه و دم آبی فیروزه ای به هیچ وجه اشتباه نمی شود. در پرواز سریع و مستقیمش، لکه های سفید روی...

ماهی خورک ابلق

/post-1717/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد و تنها ماهی خورک نسبتا بزرگ و سیاه وسفید در منطقه و غیر قابل اشتباه با سایر ماهی خورک هاست. اغلب در حال درجا بال زنی بالای سطح آب دیده می شود، که در همان حال، به طور ناگهانی برای گرفتن ماهی به داخل آب شیرجه می رود. در پرنده ی نر ، دو نوار کم و...

ماهی خورک

/post-1716/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک، روتنه آبی و سبز براق، زیر تنه قرمز، گلو و گردن سفید نخودی و منقار تیره است (درپرنده ی ماده، نیم نوک پایین قرمز است) . در پرواز، که سریع و مستقیم و در سطح پایین نزدیک به آب انجام می گیرد. در جا بال زنی نیز دارد، درخشندگی سبز...

سبز قبای هندی

/post-1715/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و در هر دوره ی سنی از سایر سبز قباها به واسطه ی جثه ی حجیم تر، رنگ فیروزه ای و بنفش ودم( به جز پرهای میانی دم) با انتهای مشخص آبی تره( هنگام گستردگی) مشخص می شود. انتهای شاهپرهای بال به طور مشخصی سیاه است. در حالت نشسته، اندکی از بالای گلو سفید...

سبز قبا

/post-1714/

به واسطه ی بدن آبی فیروزه ای، روتنه ی قهوه ای با پرهای پرواز سیاهرنگ و زیر تنه و پیش بال های آبی خوشرنگ، با سایر پرندگان اشتباه نمی شود. (تنها احتمال دارد، پرنده ی جوان با سبز قبای هندی اشتباه شود). پرنده ی جوان کمرنگ تر و قهوه ای تر با رگه های کمرنگی در گلو و سینه است. پروازش اندکی شبیه...

زنبور خوار گلو خرمایی

/post-1713/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و اندکی بزرگتر از زنبور خوار است وبه واسطه ی رنگ سبز یا سبز فیروزه ای با پرهای بلند میانی و دم و زیر بال های مسی قرمز، که حاشیه ی بیرونی پرها تیره است. مشخص می شود. سینه و شکم سبز یکدست و بدون طوق گلوست. پرنده ی جوان کمرنگ تر و فاقد پرهای بلند...

زنبور خوار سبز ( زنبور خوار کوچک)

/post-1712/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 24 سانتیمتر طول دارد و کوچکترین زنبور خوار درمنطقه دیده است. اساسا سبز رنگ بوده و با نوار چشمی سیاه دیده می شود. پرهای مرکزی دم بلند و فاقد گلوی بلوطی، همانند زنبور خوار گلو خرمایی است. زیر گونه ای که در غرب منطقه ( فلسطین ، شرق و غرب منطقه ی آبی) یافت می شود طوق...

زنبور خوار (زنبورخوار معمولی)

/post-1711/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 28 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی رنگ خرمایی سر پشت گلوی زرد روشن، که در تضاد با رنگ آبی فیروزه ای زیر تنه اش قرار دارد، به آسانی شناخته می شود. در پرنده ی بالغ، پشت بال ها بلوطی، که در پرواز، زیر بال های خاکستری قهوه ای کمرنگ به نظر می آید، و دم سبز با پرهای بلند...

پرندگان راسته سبزقبا سانان

/post-1710/

این راسته ، شامل پرندگانی با پرو بال رنگین، منقار نسبتا بزرگ و سخت است، که در برخی از گونه ها، قلاب مانند دیده می شود و از ماهی و حشرات تغذیه می کنند. تیره ی ماهی خورکیان تیره ی زنبور خواریان این تیره شامل پرندگانی اجتماعی با رنگ آمیزی زیبا، بال های دراز و کشیده، دم نسبتا بلند است و نر و...