شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ستاره هتل

آیا پر ستاره بودن هتل دلیل بر کیفیت بالاترآن است ؟

/post-67/

معیار قراردادن تعداد ستاره هتل جهت انتخاب محل اقامت ممکن است همیشه و همه جا راه حل مناسبی نبوده و شما را گمراه نماید . امروزه کشورها برای ساخت یک هتل به دنبال استاندارد یک نواختى نیستند،که درجه هتل تعیین کننده کیفیت باشد، هتل هاى با درجه پائین با ارائه خدماتى مطلوب توانسته اند، صنعت...