شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سردترین پایتخت های جهان

سردترین پایتخت های جهان

/post-5899/

شهرهایی که ۳۰ درجه زیر صفر برایشان عادی است نیمه دوم سال خورشیدی برای بسیاری از کشورهایی که در نیمکره شمالی قرار دارند، سردترین ماه های سال است. به همین دلیل اگر قصد سفرهای خارجی دارید باید بدانید کدام پایتخت ها سردترین هوا را دارند. همان طور که خورشید و گرما برای بسیاری از شهرها یک نعمت...