شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سرزمینی با طراوت تاک و به استقامت درختان گردو

استان زنجان سرزمینی با طراوت تاک و به استقامت درختان گردو

/post-6834/

استان زنجان از نگاه گردشگران نام استان زنجان برگرفته از مرکز استان یعنی شهر زنجان است. در مورد وجه تسمیه شهر زنجان تاکنون نظرات گوناگونی ازسوی پژوهشگران و نویسندگان ارایه شده است. قدیمی ترین نامی که به این منطقه اطلاق شده است، زندیگان به معنای اهل کتاب زند (معروف ترین کتاب آیین زردشتی...