شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سرزمینی به نجابت اسب های ترکمن و سبزی جنگلهای گرگا

سرزمینی به نجابت اسب های ترکمن و سبزی جنگلهای شهر گرگان

/post-6880/

اگر یک بار گذرتان به این شهر بیفتد، بهشت را در بین برگان سبز درختان جنگل هایش به وضوح می بینید که اینجا شهر جنگل و آسمان است. اینجا گرگان است. پاییز که می شود رنگ ها در نهارخوران به جنگ چشمانت می آیند و حضور سرخ زندگی را با زردی شادمانی پیوند می زنند و تو را در منشوری دلفریب فرو می برند....