شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سرزمین اساطیر

سرزمین اساطیر 3

/post-7163/

سیستان و بلوچستان یادآورسرزمین پهلوانان اسطوره ای ایران رستم, سهراب, زال و است این سرزمین که نام آن بارها در شاهنامه فردوسی آمده درجنوب خاوری ایران واقع شده ● ویژگی های مردم نگاری استان سیستان و بلوچستان مردم سیستان و بلوچستان پیرو دین مبین اسلام هستند. مذهب های متعدد، گویش های مختلف و...

سرزمین اساطیر 2

/post-7162/

سیستان و بلوچستان یادآورسرزمین پهلوانان اسطوره ای ایران رستم, سهراب, زال و است این سرزمین که نام آن بارها در شاهنامه فردوسی آمده درجنوب خاوری ایران واقع شده ● جاذبه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان استان سیستان و بلوچستان از جمله مناطق با اهمیت و طبیعی ایران است که به واسطه ی آب و هوای...

سرزمین اساطیر 1

/post-7161/

سیستان و بلوچستان یادآورسرزمین پهلوانان اسطوره ای ایران(رستم، سهراب، زال و...) است. این سرزمین که نام آن بارها در شاهنامه فردوسی آمده؛ درجنوب خاوری ایران واقع شده و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، درتمام دوره‎های تاریخی ازاهمیت ویژه‎ای برخوردار بوده است. سیستان و بلوچستان همواره در...