شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سرزمین جشنواره ها

سرزمین جشنواره ها

/post-5413/

شگفتی های ناشناخته هند سرزمین هفتاد و دو ملت سرزمین باستان و کهن هندوستان از دیرباز دارای ارتباطات فرهنگی و تاریخی بسیاری با ایران بوده و از این رو فرهنگ و هنر و تاریخ این کشور چندان برای ایرانیان بیگانه نیست. وجود مشابهات فرهنگی و دوره‌های متعدد تاریخی که هندوستان در آن بخشی از خاک ایران...