شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سرزمین طبیعت زیبا و مردمان مهمان نواز

سرزمین طبیعت زیبا و مردمان مهمان نواز

/post-4568/

سه‌شنبه ۸ صبح از خانه حرکت کردیم. مقصدمان خیلی ساده، آذربایجان شرقی بود. قرار بود از طرف دانشگاه آزاد اهر اقامتمان تامین باشد. با شناختی که از منطقه داشتیم، یک یخدان بزرگ برای خرید گوشت، پنیر و کره به همراه مقداری لباس و یک وعده ناهار بین راهی برداشتیم. مسیرمان برای رسیدن به تبریز اتوبان...