شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سرزمین نیلوفرهای آبی

سرزمین نیلوفرهای آبی

/post-3005/

در ۲ كیلومتری شهر مریوان و در میان یكی از بی نظیرترین پوشش های گیاهی ایران كه در اكثر فصل های سال سرسبزی بهار را یادآور می شود دریاچه زریوار قرار دارد. وجود دریاچه زریوار و نفوذ توده های مرطوب زمستانی و بهاری در مریوان، تأثیر فراوانی در مرطوب و معتدل شدن هوای این ناحیه دارد؛ رطوبت هوا و...