شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سرزمین پیله ها و پروانه ها

سرزمین پیله ها و پروانه ها

/post-6150/

سفر به زیبایی های لاهیجان بو می‌کشیم زندگی را با طعم چای داغ لبریز، لب سوز، لب دوز. در یک جاده مه‌آلود شمالی. سر می‌کشیم چای را با طعم لحظه‌های سبز سیر زندگی در استکان‌های کمرباریک. مهمان بوته‌های چهار فصل سال می‌شویم روی کوه‌های کم ارتفاع در مسیرهای سبز. پرواز گنجشک‌ها را به تماشا...