شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سرزمین گندم های طلایی

سرزمین گندم های طلایی

/post-5707/

چمدانت را می‌بندی، مسواک، حوله، لباس و... اما وقتی بازمی‌گردی چمدانت پر شده است از خاطره، رنگ آب و نقش کوه‌های سنگی، از یاد مهربان مردمان دیارت. نمی‌خواهی که همچنان در خانه بمانی، تو رود می‌شوی به سوی دریا، آن گاه که به جستجوی زیبایی و ناشناخته‌ها گام برمی‌داری. می خواهیم شما را با واژگان...