شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سرعین بهار نمی شناسد

سرعین اردبيل بهار نمی شناسد

/post-6640/

در هوای لحظه های برفی خیلی ها سفر به اردبیل و سرعین را در دل اسفند دیوانگی می دانند؛ هرچند که از دست دادن سفر در پای کوی سبلان و در منطقه سرعین آن هم در وسط برف های زمستانی که هیچ اهمیتی به آمدن بهار نمی دهند،جای افسوس دارد. از فرودگاه اردبیل تا سرعین تنها ۲۵کیلومتر فاصله است . فاصله ای که...