شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سرگردانی به نام گردشگر روستایی

سرگردانی به نام گردشگر روستایی

/post-6327/

مدت هاست که رویای ورود ۲۰ میلیون گردشگر از سر مسوولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رفته است. مدت هاست که دیگر کمتر رسانه یی از قول مسوولان این سازمان نوید می دهد «قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰ میلیون گردشگر به ایران سرازیر شود.» شاید گذشت زمان نیز این نکته را به آنها یادآوری کرده...