شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سسک ابرو زرد

سسک ابرو زرد

/post-2124/

مشخصات ظاهری: این پرنده 10 سانتیمتر طول دارد و شبیه سسک برگی هیوم (حتی بدون تمایز از یکدیگر) است. رنگ ابرو زرد (اگرچه اغلب زرد مایل به خاکستری دیده می شود)، روتنه خاکستری سبز،زیرتنه سفید؛ نوار ابرویی زرد مایل به سفید و ممتد و گاهی پهن (به رنگ قرمز نخودی) است و به طور اتفاقی درتارکش خط...