شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک بیدی

سسک بیدی

/post-2131/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 11 سانتیمتر طول دارد. و اندازه اش متوسط، بدن لاغر و شاهپرها اندکی بلندتر از سسک چیف چاف و پرو بالش زرد رنگ به نظر می آید. روتنه سبز زیتونی مایل به خاکستری با لبه ی پرهای پرواز تیره ی کمرنگ، زیر تنه و نوار ابرویی زرد مایل به سفید و پاها منقار اغلب قهوه ای کمرنگ یا...