شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سسک تالابی راه راه

سسک جگنزار (سسک تالابی راه راه)

/post-2136/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 13 سانتیمتر طول دارد و پرنده ای تالاب زی، با اندازه ی متوسط، راه راه کمرنگ و نوار ابرویی نخودی است. با سسک ابروسفید اشتباه می شود. اما به واسطه ی نوار ابرویی نخودی که د رنزدیک پس سر باریک می شود و نیز تارک تقریبا کمرنگ تر، گوشپرهای کمرنگ تر و نخودی تر، روتنه ی...