شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سسک جنبان

سسک جنبان

/post-2137/

مشخصات ظاهری: این پرنده 10 سانتیمتر طول دارد و شکل عمومی و ظاهرش شبیه سسک دم دراز است. دم بلند، که شاهپرهای وسطی دمش اندکی بلندتر از پرهای کناری بوده شبیه موش کوچکی است که روی سنگ ها، درحالی که دمش را با اندکی بالا گرفته، با جست زدن؛ به سرعت خود را پنهان می سازد، دیده می شود. خط ابرویی...