شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک خوش صدا

سسک خوش صدا (سسک ساوی)

/post-2142/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و به نظر می رسد، که از تداخل میان گونه سسک نیزار و سسک رودخانه ای پدید آمده باشد، اما از هر دو گونه بزرگتر است. رنگ پر و بال قهوه ای تر از سسک رودخانه ای است و در سینه اش تعدادی رگه ی نقطه نقطه ای به رنگ قهوه ای ، که به درستی مشخص نیست، دیده می...