شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک دمگاه زیتونی

سسک دمگاه زیتونی (سسک بونلی)

/post-2149/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و اندازه ی ساخت بدنش شبیه سسک بیدی و گردی سرش بیشتر است. سر وسیما خاکستری است و در تضاد با لبه ی بال، که دارای رگه رگه ی زرد است، قرار دارد. حاشیه ی بال ها و پرهای دم سبز رنگ، زیر تنه سفید ابریشمی و چشم ها بزرگ و تیره رنگ همراه با حلقه ی باریک...