شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک دم دراز

سسک شکیل (سسک دم دراز)

/post-2159/

مشخصات ظاهری: این پرنده 10 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک، دم بلند به رنگ نخودی زیتونی و پشت و تارک راه راه تیره وقهوه ای است و پرهای وسطی دم بلند و به طرف کناره های دم کوتاهتر می شوند. مدام دمش را تکان داده و به شکل باد بزن در می آورد و در زیر دم لکه لکه های سیاه و قهوه ای کمرنگ درشتی...