شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک دم چتری

سسک دم چتری

/post-2148/

مشخصات ظاهری: این پرنده 10 سانتیمتر طول دارد. جثه کوچک، با خط خطی های مشخص و دم کوتاه است. اغلب در نواحی چمنزار در حال پرواز و خواندن دیده می شود و به خوبی خود را درون بوته ها مخفی می سازد. تارک و روتنه با خط خط زرد و سیاه، چشم ها سیاه و خط ابرویی تقریبا نامشخص، زیر تنه زرد مایل به نخودی...