شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سسک رودخانه ای

سسک رودخانه ای

/post-2152/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و به رنگ خاکستری- قهوه ای دیده می شود. به واسطه ی سینه خالدار و خط خط، که به درستی پیدا نیست، و زیر دم خال خال با لکه ی سفیدی در انتهای پرهای مایل به قهوه ای آن ، شناخته می شود. احتمال اشتباه این پرنده با سسک خوش صدا؛ با وجود رنگ خاکستری تیره...