شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سسک سبز

سسک سبز

/post-2153/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 11 سانتیمتر طول دارد و ساختمان بدن وصدایش شبیه سسک برگی سبز، اما با سر گرد(شبیه سسک چیف چاف) است. نوار ابرویی پهن است و از قاعده ی منقار بی رنگش تا پشت گوشپرها بزرگتر دیده می شود. از سایر سسک ها و نیز سسک برگی سبز، به واسطه ی روتنه ی سبز تر و گلو و بالای سینه به...