شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سسک سر سیاه

سسک سر سیاه

/post-2155/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و غالبا به رنگ حاکستری قهوه ای دیده می شود، در پرنده ی نر، تارک سیاه و براق است که از پس سر تا حد چشم ها امتداد دارد. سر و تارک پرنده ی ماده، قهوه ای گلی است و گوشپرها به واسطه ی حاشیه ی باریک و کمرنگی از گردن متمایز می شود. در زمستان ها، رنگ...