شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک سندی

سسک سندی ( سسک هیمالیایی)

/post-2156/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 10 تا 11 سانتیمتر طول دارد. سسک کوچکی که شکل، پر و بال و رفتارش بسیار شبیه سسک سیبری است. روتنه به رنگ قهوه ای روشن با سر بدون رنگ خاص و زیرتنه نخودی چرکی بدون رنگ سبز در پرو بال است هر دو جنس شبیه هم اند و در آنها تغییرات فصلی مشاهده نمی شود. ازسسک به علت تفاوت...