شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک شالیزار

سسک شالیزار

/post-2158/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و تقریبا شبیه سسک تالابی، اما فاقد خط خطی است. شبیه سسک نیزار و سسک نیزار خاوری، اما اندکی کوچکتر از انهاست .مهمترین تفاوت هایش با سه گونه ی دکر شده؛ منقار کوتاهتر؛ نوار ابرویی مشخث تر به رنگ نخودی سفید،که از منقار تا پشت چشم امتداد دارد، سطح...