شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سسک نیزار

سسک نیزار (سسک تالاب معمولی)

/post-2162/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دذارد و بسیار شبیه سسک تالابی، اما با پر و بال اندکی قهوه ای تر؛ است. دمگاه قرمز مایل به قهوه ای، پاها تیره، بال ها نسبتا بلند با لبه ی کمرنگ تر است. صدا: صدای این پرنده یکنواخت و بلند شبیه «چورر- چورر- چورر» یا «چی روک- چی روک – چی روک» شنیده می...