شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سسک چشم سفید

سسک چشم سفید

/post-2139/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و شبیه سسک ابرو سفید، اما بزگتر است و با منقار بلندتر و تاج خاکستری تر، که تضاد با گوشپرهای سیاه قرار دارد، دیده می شود. در پرنده ی بالغ عنبیه زرد رنگ است ( در سسک ابرو سفید نارنجی و حلقه ی چشمی اش نیز قرمز رنگ است). عنبیه در پرنده ی جوان ودر...