شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفرنامه اقلیم کردستان

سفرنامه اقلیم کردستان

/post-5729/

همیشه غربت برای مهاجران دور از وطن معنایی دارد و برای مسافران معنی دیگر؛ اما گاهی این احساس چندان رنگی ندارد به این دلیل که آدم‌هایش بیشتر همرنگ تو هستند و این همرنگی برای خود اجزا و عناصر مشترکی همچون ریشه زبانی مشترک، آداب نزدیک به هم، مراسم یکسان و... است به عبارت دیگر احساس غربت در...