شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفرهایی که داعش از ما گرفت

سفرهایی که داعش از ما گرفت

/post-3990/

گردشگری‏‏، صنعت صلح است. بدون آرامش، امنیت و صلح نمی‌توان به سفر رفت. گردشگری یک روش برای صلح است. می‌توان سیاست را کنار گذاشت و با زبان صلح‌آمیز گردشگری حرف زد. درست مثل ورزش. این که در دنیای پرهیجان ورزش دیگر ملیت اهمیتی ندارد، آنجا روح ورزش و رقابت است که جان می گیرد. گردشگری هم درست به...