شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سفری خاطره انگیز با طعم سوسیس بلغاری

سفری خاطره انگیز با طعم سوسیس بلغاری

/post-4940/

سفر به بلغارستان بازدید از مکان های دیدنی کشور بلغارستان هنوز هم با هزینه های قابل قبول شدنی است. دامنه های کوه بانسکو و پومپورووو هر سال زمستان اسکی بازان را به این کشور جذب می کنند و سواحل دریای سیاه هم در ماه های تابستان گردشگران را به این سواحل جذب می کنند. صوفیه پایتخت این کشور شاید...