شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر از ابرها به خورشید

سفر از ابرها به خورشید

/post-6141/

بربلندای سیاهکل زندگی بهار را زیست. تابستان را نوشید. شعله‌های سرکش پاییز زندگی را به تماشانشست. اما زمستان نیامد. جا زد تا همین لحظه یعنی نخستین روز‌های بهمن ماه که تو پا به جاده شدی و سوار بر قصه سرزمین‌های سبز شمالی. زمستان که جا زد جاده را می‌کشانی به سمت مه و باران در بلندی‌های سبز...