شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر از روی کتاب ها

سفر از روی کتاب ها

/post-4573/

عجیب است که هنوز بسیاری از گونه‌های گردشگری در ایران جدی گرفته نمی‌شود. این بی‌اعتنایی به گردشگری نه صرفا در سطح مردم و عامه که بسیاری از مسئولان و تصمیم گیران این حوزه هم چندان اعتنایی به گونه‌های دیگر گردشگری ندارند. این ذهنیت از آنجایی قابل تامل است که بدانیم تعریف تمامی عامه مردم از...