شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سفر برای دیدن صداهای جهانی

سفر برای دیدن صداهای جهانی

/post-4315/

موسیقی همواره پیوندی دیرینه با فرهنگ‌ها داشته زیرا همیشه موسیقی جزئی مهم از فرهنگ‌های مناطق مختلف ایران بوده است، درست مثل لباس ها ، بازی ها و .... . همین است که اگر بخواهیم منطقه ای از ایران را معرفی کنیم حتما باید به نغمه ها و آواهای آن خطه هم اشاره کنیم که بخشی جدایی ناپذیر از آن قوم و...