شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به بزرگ ترین دریاچه آب شیرین جهان در مریوان

سفر به بزرگ ترین دریاچه آب شیرین جهان در مريوان

/post-6970/

از شهرهای ساوه، همدان و سنندج كه به ترتیب عبور كنی در نزدیكی‌های صبح به روستای «نگل» می‌رسی. این روستا به خاطر داشتن یك نسخهء خطی بسیار با ارزش مربوط به صدر اسلام معروف است. پس از بازدید از این روستا می‌توانی به سمت مریوان حركت كنی. اطراف جاده جنگل‌‌های بسیار بكر و زیبای «بلوط» و «سقز» و...