شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به خانه رهبران جهان

سفر به خانه رهبران جهان

/post-4321/

تماشای شیوه زندگی رهبران جهان به واسطه آن که در زندگی و آینده میلیون‌ها نفر تاثیر گذاشته ‌است، همواره یکی از وسوسه‌های گردشگران و ماجراجویان جهان بوده است. همین انگیزه دولت‌ها را بر آن داشته تا با نگهداری خانه آنها، علاوه بر حفظ میراث رهبرانشان آن مکان را تبدیل به جاذبه‌ای گردشگری کنند تا...